INHOUD METHODE

De LEREN LEREN Methode omvat 3 complementaire bouwstenen:

 1. BASIS DENKSYSTEMEN
  Voor (jong)volwassenen en binnen bedrijven staan theorie en achtergronden van het visuele en verbale denken van het menselijk brein centraal. U krijgt inzicht in de eigen manier van denken en communiceren en dat van de ander. Ben ik visueel of verbaal ingesteld? Van welk denksysteem maak ik het liefst gebruik en is er balans? Welk effect heeft dit op mijn manier van communiceren? Wat zijn daardoor de valkuilen en waar ligt mijn kracht? Met unieke visuele werkvormen op het gebied van effectief communiceren, tekstbegrip, plannen, speechen, het opzetten van projecten, brainstormen en non-verbale intervisie.
 2. STUDEREN
  Voor studerende jeugd in het VO/MBO staan leren, plannen en inzicht in de eigen talenten en mogelijkheden centraal staan. Effectieve studievaardigheidstechnieken met unieke visuele werkvormen en leer- en geheugentechnieken op het gebied van onthouden, geheugen, plannen, tekstbegrip, visualiseren, ordenen en convergerend denken. Succeservaringen door het inzetten van de eigen talenten… dat motiveert!
 3. BASIS VAN HET LEREN
  Voor jeugd die start met leren en/of (nog) in de overgangsfase zit naar het verbale denken zijn er werkvormen rondom structuur, zelfvertrouwen, leervoorwaarden en overzicht creëren. De chaos in het hoofd ordenen en grip krijgen op volgorde, details en procedures. Denk aan het opzetten van werkstuk, spreekbeurt of boekverslag, het toepassen en verwoorden van de juiste strategieën en procedures.

  Informeer naar data voor jeugdtrainingen of individuele begeleiding bij een van onze Professionals.

Aanbieden
Alle werkvormen en leertechnieken zijn uitwisselbaar en geschikt voor alle doelgroepen.
Een programma kan chronologisch worden aangeboden (klassikaal of in groepjes), maar onderdelen kunnen bij individuele begeleiding (RT) ook los worden ingezet.

Complementair
Inhoudelijk vullen de 3 bouwstenen van de LEREN LEREN Methode elkaar aan en zijn ze complementair. Alle werkvormen en leer/werktechnieken zijn uitwisselbaar op alle niveaus en in te zetten op alle leeftijden. Zo kan een zelfvertrouwen oefening uit het basisprogramma bij een MBO-leerling ingezet worden. En een communicatieoefening werkt ook bij basisschoolleerlingen.

Jaarprogramma
Het jaarprogramma LEREN LEREN Methode is bedoeld voor scholen/praktijk die gedurende langere tijd gestructureerd en opbouwend willen werken aan studievaardigheid (leren leren). Een flexibele leidraad voor langere tijd met als doel leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen. Het jaarprogramma is universeel inzetbaar op alle niveaus en geschikt voor leerlingen in zowel Primair Onderwijs (vanaf groep 5) als het Voortgezet, Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs. Niet de specifieke lesstof staat namelijk centraal, maar het zo effectief mogelijk leren ervan. Er zijn 24 lessen van 45 minuten met een doordachte didactische leerlijn, opgebouwd uit de kennis en werkvormen van de drie korte programma`s. Een afgestemde afwisseling tussen denken, doen en ervaren.

Aandacht
In het hele land organiseren bevoegde professionals trainingen voor jeugd. Zij doen dit zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt met kleine groepen of, indien gewenst, met individuele begeleiding. Altijd optimale aandacht voor elke leerling. Binnen scholen die met de LEREN LEREN Methode werken, worden de leer- en werktechnieken ingevoegd in mentorlessen of de reguliere lessen/begeleiding.

Aansluiten
De LEREN LEREN Methode sluit naadloos aan bij alle reguliere lesmethodes binnen school. De leer- en werktechnieken richten zich basaal op het leerproces en zijn inzetbaar bij alle vakken en/of studies.

Opleiding voor professionals
Er is een 3-daagse opleiding voor docenten/coaches/therapeuten die de LEREN LEREN Methode binnen hun school en/of praktijk willen aanbieden aan studerende jeugd in het PO, VO en MBO. Deze eenmalige opleiding geeft u de licentie om bevoegd met alle kennis en materialen (werkbladen) te werken binnen praktijk of school. En (indien gewenst) mag u op onze website vermeld staan als bevoegd professional. U kunt na deze 3 dagen zowel de korte programma`s zelfstandig aanbieden alsmede het jaarprogramma.

Studiedag kennismaking
Voor ouders en belangstellende jeugdbegeleiders is er een studiedag LEREN LEREN Methode waarin u kennis maakt met visueel leren. Deze dag komt een aantal leer-en werktechnieken uit de methode aan bod. U krijgt een goed beeld van hoe visueel ingestelde jeugd leert. U gaat naar huis met praktische informatie en enkele leertechnieken op het gebied van tekstbegrip, leren en automatiseren.

InCompany
Scholen en onderwijsorganisaties, zoals ambulante diensten en huiswerkinstituten, kunnen een teamtraining, workshop of opleiding op locatie aanvragen.

Impressie
Voor een korte impressie: bekijk hier de uitzending van RTL 4 over de LEREN LEREN Methode.