INHOUD EN BRONNEN

De LEREN LEREN Methode geeft leerkrachten, docenten en leerlingen middels drie kant en klare lesprogramma`s bewezen effectieve leer- en geheugentechnieken, inzicht in de eigen communicatie en handvatten voor een succesvol leerproces.
Door gebruik te maken van de oorspronkelijke talenten van het brein in combinatie met passende werkvormen en generatief leren (een leerling maakt zelf iets op basis van de lesstof, zoals een conceptmap of tekening), ontstaat grip op de lesstof en begrijp je wat school verwacht. Dat motiveert en geeft zelfvertrouwen.

Wij hebben heel bewust gekozen voor een 3-daagse opleiding voor docenten/leerkrachten als voorwaarde voor aanschaf van de lesprogramma`s met handleidingen. Door de lessen en werkvormen zelf te ervaren, en inzicht te hebben in je eigen manier van lesgeven/communiceren, waarborgen wij de kwaliteit van het leersucces.

De LEREN LEREN Methode omvat 3 complementaire lesprogramma`s:

 1. BASIS DENKSYSTEMEN
  Een dagprogramma (6 lesuren) voor (jong)volwassenen en onderwijs-en zorgprofessionals waarin theorie en achtergronden van het lerende brein en de verschillende leerstrategieën centraal staan. U krijgt inzicht in de eigen manier van denken, lesgeven en communiceren en die van de ander. Ben ik visueel of verbaal ingesteld? Welke leerstrategie zet ik bij voorkeur in en wat is de impact daarvan op mijn manier van communiceren/lesgeven? Wat zijn de valkuilen en waar ligt mijn kracht? Met unieke werkvormen op het gebied van effectief communiceren, tekstbegrip, samenvatten, brainstormen en non-verbale intervisie.
 2. STUDEREN
  Een lesprogramma (6 lesuren) voor studerende jeugd in het VO/MBO/HBO rondom succesvol leren, plannen en metacognitieve vaardigheden. Met unieke werkvormen en leer- en geheugentechnieken. Door leerlingen keuzemogelijkheden te geven in hoe je kunt leren, ontstaat zelfbeschikking. Met een juiste planning ontstaat grip op je resultaten en dat motiveert!
 3. BASIS LEERSTOF
  Een lesprogramma van 8 bijeenkomsten van 75 minuten voor jeugd die (nog) in de overgangsfase zitten naar het verbale denken. Met werkvormen rondom de basislesstof en het ontwikkelen van verbale capaciteiten. De chaos in het hoofd ordenen en grip krijgen op zaken als volgorde, details en procedureel denken. Denk hierbij aan goed lezen, spelling, klokkijken, begrijpend lezen en automatiseren.

  Leerlingen kunnen voor een van de programma`s terecht bij bevoegde trainers. Informeer naar data voor jeugdtrainingen of individuele begeleiding bij een van onze Professionals.

Aanbieden
Alle werkvormen en leertechnieken zijn uitwisselbaar en geschikt voor alle doelgroepen. Een programma kan chronologisch worden aangeboden (klassikaal of in groepjes), maar onderdelen kunnen bij individuele begeleiding (RT) ook los worden ingezet.

Complementair
Inhoudelijk vullen de 3 programma`s elkaar aan en zijn ze complementair. De werkvormen zijn in te zetten bij alle vakken en/of studies en geschikt voor alle doelgroepen van PO tot aan het WO. Een programma kan chronologisch worden aangeboden (bijvoorbeeld in mentorlessen) of binnen individuele begeleiding.

Jaarprogramma
Het jaarprogramma LEREN LEREN Methode is een combinatie van alle drie de programma`s om verspreid over een jaar aan te bieden. Het jaarprogramma is bedoeld voor scholen/praktijk die gedurende langere tijd gestructureerd en opbouwend willen werken aan studievaardigheid (leren leren). Een flexibele leidraad voor langere tijd met als doel leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen. Er zijn 24 lessen van 45 minuten met een doordachte didactische leerlijn, opgebouwd uit de kennis en werkvormen van de drie korte programma`s. Een afgestemde afwisseling tussen denken, doen en ervaren.

Aandacht
In het hele land organiseren bevoegde professionals trainingen voor jeugd. Zij doen dit zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid. Er wordt altijd gewerkt met kleine groepen of, indien gewenst, met individuele begeleiding. Altijd optimale aandacht voor elke leerling. Binnen scholen die met de LEREN LEREN Methode werken, worden de leer- en werktechnieken ingevoegd in mentorlessen of de reguliere lessen/begeleiding.

Opleiding voor professionals/scholen
Om met de lessen te kunnen werken, is er een 3-daagse opleiding voor onderwijs- en zorgprofessionals. Deze eenmalige opleiding geeft u de licentie om bevoegd met alle kennis en materialen (werkbladen) te werken binnen praktijk of school. En (indien gewenst) mag u op onze website vermeld staan als bevoegd professional. U kunt na deze 3 dagen onbeperkt de lesprogramma`s zelfstandig aanbieden, alsmede het jaarprogramma.

Studiedag kennismaking
Voor ouders en belangstellende jeugdbegeleiders is er een studiedag LEREN LEREN Methode waarin u kennis maakt met visueel leren. Deze dag komt een aantal leer- en werktechnieken uit de methode aan bod. U krijgt een goed beeld van hoe visueel ingestelde jeugd leert. U gaat naar huis met praktische informatie en enkele leertechnieken op het gebied van tekstbegrip, leren en automatiseren.

InCompany
Scholen en onderwijsorganisaties, zoals ambulante diensten en huiswerkinstituten, kunnen een teamtraining, workshop of opleiding op locatie aanvragen.

Impressie
Voor een korte impressie: bekijk hier de uitzending van RTL 4 over de LEREN LEREN Methode.

Leren kun je leren
Ervaring leert dat leerlingen niet weten hoe ze moeten leren. Docenten en leerkrachten gaan er ten onrechte vaak van uit dat leerlingen in staat zijn aantekeningen en samenvattingen te maken. Maar ze hebben wel degelijk instructie nodig om dit goed te leren. Leerlingen blijven vaak hangen in het talige overschrijven, uittreksels maken of paar keer doorlezen. Effectief aantekeningen maken gaat echter verder. Denk hierbij aan doelgericht gebruik maken van kleuren, hoofd- en bijzaken onderscheiden, verbinden met kennis die je al weet en in eigen bewoording herhalen. Zo zet je metacognitieve functies in werking, creëer je overzicht en orden je de informatie zodanig dat het begrepen wordt en beter geleerd kan worden.

`Wat werkt en niet werkt, is bekend. Maar niet altijd bij wie lesgeeft en evenmin bij de mensen die de lesgevers opleiden. Leerkrachten en docenten zijn het product van hetzelfde onderwijssysteem. Daarin hebben ze geleerd om netjes te onderlijnen of hun aantekeningen nog eens na te lezen`, aldus onderwijspsycholoog Paul A. Kirschner in De Morgen van 17 september 2022. Enkele passages uit zijn betoog:

`Veel leerlingen zijn erbarmelijk slecht in samenvattingen maken, omdat ze het simpelweg nooit goed geleerd en geoefend hebben. Ze zijn slecht in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Ze schrijven passages over, maar kunnen hun gedachten niet op een overzichtelijke manier vormgeven in alinea`s of clusters. Dat is ook de reden waarom maar weinig leerlingen goed zijn in opstellen schrijven. De techniek om een goede samenvatting te maken zou al in het leerstofpakket van het lager onderwijs moeten zitten, en ook daarna, in de hele onderwijscarrière en in alle vakken. Samenvatten is een vaardigheid die je pas leert door te oefenen.`

`Bij een goede samenvatting haal je de belangrijkste informatie uit een bron en herformuleer je die in je eigen woorden. Daarna ga je op zoek naar verbanden tussen de nieuwe leerstof en je eigen voorkennis. Dat proces leidt tot een dieper begrip, omdat je verplicht bent om het materiaal in te korten, aan te passen of te parafraseren.`

Tekenen en interleaving
Door de juiste lesstof te visualiseren, te kaderen en in één overzicht te plaatsen, krijgen hersenen beter grip op de lesstof. Hierbij komen de natuurlijke talenten als associëren en logische verbanden leggen goed van pas. Onderzoek bewijst dat het tekenen drie soorten verwerking in het brein integreert: cognitieve uitweiding, afbeelding en motorisch coderen (motorisch spoor achterlatend). Zo onthoud je makkelijker en beter. Een heerlijk gevoel voor jeugd die het leren maar moeilijk vindt. Zo lukt het wel. Maar… goed plannen en `interleaving` (afwisselen van te leren lesstof) is daarbij essentieel! Door overzicht en inzicht, verdwijnt de chaos uit het hoofd, maar ook uit de agenda.

Bronnen:

Brod, G. (2020). Generative learning: Which strategies for what age? Educational Psychology Review.
Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2016). Eight ways to promote generative learning. Educational Psychology Review, 28, 717–741.
J.Murre J.M., Janssen S.M.J., Rouw R., Meeter, M. Rise and decline of verbal and visuospatial memory, Universiteit van Amsterdam. American Psychological, Association 5th edition 2010
Liu, M., & Uesaka, Y. (2022).
Identification of cognitive activities that underlie variations in lecture note-taking: an exploration of Japanese and Chinese high school students’ strategies in mathematics class. Frontiers in Education, 7:893237. doi:10.3389/feduc.2022.893237)
Van Kesteren M.T., Fernandez G., Norris D.G., Hermans E…J (2010). Persistent schema-dependent hippocampal‐neocortical connectivity during memory encoding, and postencoding rest in humans. Proc. Natl Acad Sci  SA 107:7550-°©‐7555
Van Kesteren M.T, Rijpkema M., Ruiter D.J., Fernandez G.. (2010). Retrieval, of associative information congruent with prior knowledge is related to increased medial prefrontal activity and connectivity. JNeurosci 30: 15888‐15894
Wammes, J. D., Meade, M. E., & Fernandes, M. A. (2016). The drawing effect: Evidence for reliable and robust memory benefits in free recall. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 69, 1752–1776.

Ga naar de inhoud