Leren vanuit de eigen talenten

Verbale capaciteiten
Van nature verwerft en verwerkt het jonge kinderbrein informatie visueel-zintuigelijk. Een snelle, beeldende, associatieve manier van denken. Tijdens de basisschoolperiode ontwikkelt het brein de zogenaamde verbale capaciteiten. Denk hierbij aan goed luisteren (fonologie), op volgorde denken, details zien, maar ook de vaardigheid van gedragsregulering (de EF). Deze verbale capaciteiten zijn nodig om grip te krijgen op leersucces.

Balans
Rond het 12e levensjaar (eind basisschool) is er in het brein een balans ontstaan tussen visuele en verbale informatieverwerving en -verwerking. Een leerling kan, naar gelang de situatie, beide leerstrategieën inzetten en gaat op intelligentieniveau naar het voortgezet onderwijs. Tenminste… zo zou het moeten zijn.

Intelligentie
Uit het PISA-onderzoek van 2018 blijkt dat zo`n 24% van onze 15-jarigen functioneel ongeletterd is. Dat wil zeggen dat bijna 1 op de 4 leerlingen de basisschool verlaat met onvoldoende verbale capaciteiten. Dit hiaat zorgt ervoor dat intelligentie gepasseerd wordt bij de keuze van onderwijsniveau.

Op het vmbo en mbo zitten veelal leerlingen die het verbale denken niet of onvoldoende beheersen, maar niet per definitie een laag IQ hebben. Denk hierbij ook aan situaties van dyslexie en concentratie- en/of gedragsproblemen. Ook hoogbegaafde leerlingen die de snelle, associatieve visuele leerstrategie vaak onbewust niet loslaten. Niet de lesstof is dan het probleem, maar de verbale manier van aanbieden, verwerken en toetsen!

Aansluiting visuele leerstrategie
De LEREN LEREN Methode sluit aan bij de oorspronkelijke visuele talenten van het brein in combinatie met het talige, procedurele denken dat school verlangt. Leerlingen ervaren herkenning en merken dat nieuwe informatie (lesstof) als vanzelf opgenomen en onthouden wordt. Zo zorgen succeservaringen voor motivatie. Een opwaartse spiraal om het beste uit jezelf te halen!

Meerdere leerstrategieën
Wetenschappers, waaronder ook Jelle Jolles (professor neuropsychologie e.m.) benadrukken het leren vanuit meerdere strategieën. Sommigen zijn erg goed in visueel denken (beelddenken) en/of hanteren het als een voorkeursstrategie. Omwille van een brede ontplooiing is het goed dat jeugd die vrijwel uitsluitend of heel erg veel de visuele leerstrategie hanteert ook wordt geleerd om andere strategieën te gebruiken. Andersom geldt het ook dat diegenen die bij voorkeur een talige of een handelingsstrategie (of andere) hanteren, meer leren visualiseren.

Beeld en taal
Door meerdere leerstrategieën te combineren wordt met de LEREN LEREN Methode optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal nieuwe informatie makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met visuele werkvormen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van het brein, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip

Met de Kleurmethode, een van de vele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode, maak je visueel wat belangrijk is in een tekst en leg je verbanden. Dit heeft een verbetereffect op tekstbegrip van 50%. Goed begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren en werken. Met behulp van deze unieke techniek. Door de hiërarchie binnen een tekst visueel te maken, kun je de opbouw snel en accuraat doorgronden en worden verbanden zichtbaar. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende techniek om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Conceptmap
Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap waar alle functies uit een tekst een eigen plek kennen. Dit geeft direct houvast bij het leren, notuleren, brainstormen en het opzetten van projecten, werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld. Dit geeft overzicht en bevordert het begrip. Informatie wordt als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen.

Lesstof visueel maken
De LEREN LEREN Methode bevat vele uniek leertechnieken om lesstof goed en structureel op te slaan en te begrijpen. Van het automatiseren van lesstof, plannen van (huis)werk, woordjes leren, tekstbegrip, effectief onthouden en communiceren tot zelfvertrouwen en grip op het eigen leerproces. Een compleet pakket van leer-, werk- en geheugentechnieken dat op alle leeftijden en niveaus in te zetten is.

Ga naar de inhoud