Opleiding LEREN LEREN Methode

3-daagse opleiding LEREN LEREN Methode
Wij bieden scholen, onderwijsprofessionals, coaches, therapeuten, (ortho)pedagogen, logopedisten en andere jeugdbegeleiders de mogelijkheid om zich te certificeren om de LEREN LEREN Methode zelfstandig aan te bieden aan jeugd binnen school en/of praktijk.

Middels een geheel verzorgde 3-daagse opleiding raakt u bekend met de theorie en praktijk van het visuele leren en werken, het lerende brein, en specialiseert u zich in de drie unieke bouwstenen van de LEREN LEREN Methode. Het met goed gevolg afronden van de opleiding geeft u het recht om met deze kennis binnen uw school/praktijk te werken. Alle handleidingen, boeken, werkbladen en werkmateriaal zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Tevens krijgt u de licentie tot aansluiting als trainer tot en met 31 juli van het schooljaar waarin u de opleiding voltooit.

De licentie met aansluiting geeft recht op:
*vermelding als trainer op deze website met uw naam, plaats, website en e-mailadres
*het ontvangen van de interne nieuwsbrief met nieuwe informatie/materiaal
*gratis inloggen naar de downloads (inlogcodes worden jaarlijks gewijzigd)
*deelname aan eventuele symposia, workshops en/of studiedagen
*het voeren van een speciaal digitaal trainerslogo op de eigen website
*de mogelijkheid opleidingsdagen nogmaals te volgen (herhalen) tegen alleen de locatiekosten
*de mogelijkheid boeken en materialen met korting aan te schaffen

Licentie verlengen
Een licentiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli het jaar erop. Elke aangesloten trainer ontvangt jaarlijks in juni een nota van € 95,- die voor 15 juli betaald moet zijn om het daaropvolgende schooljaar aangesloten te blijven in ons trainersbestand. Hiermee continueert u de aansluitrechten, zoals hierboven vermeld. Indien u uw aansluitlicentie niet verlengt, kunt u gewoon met de opgedane kennis blijven werken, maar wordt u uitgeschreven uit ons bestand en vervallen de genoemde rechten, waaronder ook het voeren van het bevoegdheidslogo. Let op: om de kwaliteit van onze trainers te waarborgen is het niet mogelijk om een jaar `over te slaan` en weer in te stappen.

Onze opleiding LEREN LEREN Methode is geaccrediteerd door:
REGISTERLERAAR voor 24 RU.
De Amsterdamse Lerarenbeurs
NBVH gewaardeerd op 12 punten
ABvC gewaardeerd op 18 PE punten
SKJ gewaardeerd op 26,25 punten
FCB geeft subsidie aan mensen werkzaam in de branches Jeugdzorg, Welzijn en Kinderopvang
De Rolf Groep: indien uw school/samenwerkingsverband een aansluitcontract heeft bij De Rolf Groep, dan kunt u onze opleiding ook daar aanvragen.
Opleiding LEREN LEREN Methode                 ISBN/EAN        9507824591918

Inhoud opleiding trainer LEREN LEREN Methode
De eerste cursusdag richten we ons op de achtergrond en theorie van het brein, effectief leren, communiceren en de twee manieren van informatieverwerking. Deze dag geeft inzicht in de eigen manier van communiceren, leren, lesgeven en informatieverwerking. Heel confronterend soms. Je wordt je ook bewust hoe de verdeling is tussen je visuele en verbale capaciteiten en de effecten daarvan in het dagelijks leven. De werkvormen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de eigen denk- en leerstrategieën. Je kunt deze kennis aanbieden als training binnen bedrijven of in individuele begeleiding. Je ontvangt de handleiding en krijgt toegang tot alle digitale werkbladen.

De tweede cursusdag is gericht op het effectief leren leren, plannen en het inzetten van de eigen oorspronkelijke visuele talenten. Het onthouden van informatie en kennis d.m.v. unieke technieken, en het verwerken en toepassen. Je kunt deze studievaardigheidslessen zelfstandig geven aan leerlingen (klassikaal binnen mentoruren of tijdens individuele begeleiding). Je ontvangt de handleiding en krijgt toegang tot alle digitale werkbladen.

De derde cursusdag is gericht op de basis van het leren. Insteek zijn de basale leerprincipes, zoals automatiseren, ordenen van gedachten, structuur aanbrengen in informatie, visualiseren en inzicht in de noodzakelijke overstap van de visuele naar de verbale leerstrategie op school. Er is aandacht voor volgorde, detail en analyse. Tevens wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen en presentatietechnieken. Je kunt deze kennis klassikaal en bij individuele (RT)begeleiding inzetten. Je ontvangt de handleiding en krijgt toegang tot alle digitale werkbladen.

Complementair
De inhoud van de drie dagen is complementair. De werkvormen kunnen door elkaar, naar doel en doelgroep, worden ingezet. Zowel klassikaal als individueel.

Toelating opleiding geschiedt met cv-screening. Hierbij staan motivatie en ervaring met het begeleiden van jeugd en/of jong volwassenen centraal. Er wordt gewerkt met kleine groepen. Het aantal deelnemers is beperkt.

Bedrijfstrainer
Voor cursisten die (ook) met volwassenen of binnen bedrijven werken met deze kennis, is er de mogelijkheid om gedurende de licentietijd ook als bedrijfstrainer vermeld te staan op onze website Beelddenken in Bedrijf.

Korting bij combinatie met onze opleiding EXPERT:
Onze EXPERT-opleiding (diagnostisch onderzoek) wordt vaak in combinatie met opleiding LEREN LEREN Methode gevolgd. Bij opgave en betaling ineens van beide opleidingen op dezelfde locatie ontvangt u een korting van 10 % (€ 398,-) en krijgt u dispensatie voor de module Didactiek, visueel leren.  U ontvangt één factuur en volgt de beide opleidingen op dezelfde locatie. Er kan niet gewisseld worden. Bij boeking van deze twee opleidingen op een verschillende locatie, ontvangt u twee facturen, en is de korting niet van toepassing.

In Company opleiding op locatie
Scholen en onderwijsorganisaties kunnen de opleiding ook in huis halen voor het team.
Vraag vrijblijvend een offerte aan bij ons: info@lerenlerenmethode.nl 

Doelgroep: leerkrachten, coaches, (ortho)pedagogen, logopedisten en andere jeugdbegeleiders die kinderen (willen) begeleiden bij het leren.
Dat Aanmelding Trainer LEREN LEREN Methode dinsdag 17  woensdag 18, donderdag 19  mei 2022 in Castricum

Aanmelding Trainer LEREN LEREN Methode maandag 20, dinsdag 21, woensdag 22 juni in Alkmaar


Trainersopleiding LEREN LEREN Methode op Curaçao i.s.m. Fundashon Sina ku Plaser
Vragen over data en aanmelden  sinjakuplaser@hotmail.com  of    +316 3649 1656

Prijs: € 1.595,-   Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
Inclusief: licentie, werkmateriaal, werkbladen (ook digitaal), lunch/koffie/thee
3 x Handleiding t.w.v. € 45,-
Boek Beelddenken visueel leren en werken t.w.v. € 19,95crkbo
Werkboek Beelddenken Werkboek voor kinderen t.w.v. € 17,50
Licentie voor onbeperkt gebruik van de kennis
Aansluiting als professional gedurende het lopende schooljaar. Deze kan elk schooljaar verlengd worden voor € 95,-.

Voor meer informatie: info@lerenlerenmethode.nl   –  Tel: 0224 – 540 290