Roland Willems

Roland Willems Roland
startte in 1984 zijn onderwijsloopbaan in het volwassenenonderwijs.
Na diverse onderwijsfuncties op PO- en VO scholen volgde hij verschillende specialisatieopleidingen.
De laatste jaren specialiseerde Roland zich op het gebied van de hoogsensitieve, hoogbegaafde beelddenker.
Omdat hij zichzelf daarin herkent, kan hij handelen als een ervaringsdeskundige en reflectief practicus.
Roland heeft zijn passie gevonden in het laten groeien en bloeien van kinderen, hun ouders en leerkrachten